drogi w zarządzie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 20

Drogi publiczne

Wśród zadań Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie jest utrzymanie dróg publicznych i mostów. Powstały 1 lipca 2013 roku ZDZiT realizuje wszystkie zadania, które wcześniej spoczywały na Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów. Do najważniejszych należą dbanie o dobry stan techniczny wszystkich publicznych dróg, mostów i wiaduktów znajdujących się w granicach miasta, ale także dróg wewnętrznych należących do gminy Olsztyn przekazanych w zarząd ZDZiT. Wiąże się to z naprawami, remontami cząstkowymi, utrzymywaniem w należytym stanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymywaniem czystości na jezdniach, drogach rowerowych i chodnikach, a zimą dbaniem o ich przejezdność. Te zadania realizuje Wydział Utrzymania Dróg.

Równie ważnym elementem związanym z zarządzaniem drogami publicznymi jest dbanie o ich czystość. To zadanie jest zlecone Wydziałowi Oczyszczania Dróg i Zieleni.

Wszystkim, co wiąże się z organizacją ruchu, sygnalizacją świetlną czy oświetleniem ulicznym zajmuje się Wydział Inżynierii Ruchu i Oświetlenia. Za pośrednictwem tego wydziału można również kierować wnioski, którymi miałaby zając się Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy Prezydencie Olsztyna.

Innym ważnym elementem związanym z zarządzaniem drogami publicznymi jest wydawanie zgody na umieszczanie reklam w pasie drogowym, zajmowanie pasa drogowego np. w związku z remontem lub prowadzoną inwestycją, czy choćby uzyskanie pozwolenia na postawienie letniego ogródka restauracyjnego. Tym wszystkim zajmuje się Wydział ds. Zajęcia Pasa Drogowego.

Podsumowując, ZDZiT zarządza blisko 330 kilometrami dróg publicznych, około 50 kilometrami należącymi do miasta dróg wewnętrznych, niemal 44 kilometrami dróg rowerowych, a także kilkuset kilometrami chodników.

 Przebieg dróg publicznych na obszarze m. Olsztyna w 2020r.

Drogi wewnętrzne

Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115) drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.

Na terenie miasta Olsztyna, minimalne stawki czynszu dzierżawnego oraz zasady wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Olsztyn oraz znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie określa:

Do pobrania: