opis akcji zima

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 526 06 25

I. Zadania i obowiązki ZDZiT wynikające z zimowego utrzymania.

 

 1. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości wywołanej warunkami zimowymi na jezdniach ulic I, II, III kolejności zimowego utrzymania.
 2. Oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego i lodu wszystkich obiektów inżynieryjnych na terenie miasta znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
 3. Oczyszczanie ze śniegu oraz zwalczanie śliskości na chodnikach i schodach terenowych, do których utrzymania jest zobowiązany Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
 4. Organizacja i prowadzenie Punktu Kierowana Zimowym Utrzymaniem Ulic, zwanym dalej AZ.

 

II. Punkt Kierowana Zimowym Utrzymaniem Ulic Akcji Zima (AZ).


Siedziba Akcji Zima (AZ) znajduje się w Olsztynie, w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu przy ul. Knosały 3/5 (Wydział Utrzymania Dróg i Mostów). AZ działa od 1 listopad. do 31 marca kolejnego roku oraz w miarę potrzeb, poza tym okresem. W ramach AZ działa Dyspozytor AZ, tj. wyznaczony pracownik ZDZiT,  (89) 526-06-25. Punkt Kierowania Zimowym Utrzymaniem Ulic i Dyspozytor działają w godzinach dyżurów uzależnionych od sytuacji na ulicach - Dyspozytor w okresie prowadzenia AZ – całodobowo przy ul. Marii Zientary Malewskiej 65, Olsztyn
Dyspozytor AZ zobowiązany jest do bieżącego zbierania informacji o stanie przejezdności ulic miasta oraz natychmiastowego interweniowania w celu usuwania zauważonych nieprawidłowości.

 

Kontakt e-mail do dyspozytora Akcja Zima : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Zasady stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach. 

 

 1. Śliskość na ulicach, placach i innych drogach publicznych w okresie mrozów i opadów śnieżnych należy likwidować przy użyciu piasku i materiałów chemicznych obniżających temperaturę zamarzania wody oraz przy użyciu innych, uzgodnionych z Dyrekcją ZDZiT, materiałów zwiększających szorstkość jezdni lub chodnika.
 2. Śliskość na jezdniach ulic zaliczanych do I kolejności zimowego utrzymania należy zwalczać przede wszystkim przy użyciu środków chemicznych w postaci stałej:
 • czystych NaCl, CaCl2 , 
 • środków chemicznych w postaci płynnej - roztwory wodne NaCl,
 • mieszanina chlorku sodu z piaskiem, 
 • mieszanina chlorku wapnia z piaskiem. 
 1. Środki chemiczne wymienione w pkt. 2 mogą być stosowane zapobiegawczo w sytuacji zagrożenia wystąpieniem gołoledzi lub lodowicy. 
 2. Zabrania się stosowania środków chemicznych na chodnikach, za wyjątkiem przypadków wystąpienia gołoledzi, lodowicy lub oblodzenia.
 3. Na jezdniach II i III kolejności dopuszcza się wyjątkowo stosowanie środków chemicznych w przypadkach gołoledzi, lodowicy lub oblodzenia, kiedy nieskuteczne jest likwidowanie śliskości przy użyciu materiałów uszorstniających.Stosowanie środków chemicznych na jezdniach II i III kolejności należy ograniczyć do niezbędnego minimum - wymaga każdorazowo decyzji Dyspozytora AZ.
 4. Decyzję o użyciu środków chemicznych do zwalczania skutków opadu będzie wydawać wyłącznie Dyspozytor Punktu Kierowania Zimowym Utrzymaniem Ulic.

 

IV. Wywożenie śniegu.


Wywożenie śniegu, lodu i błota z pryzm na chodnikach i przy krawężnikach jezdni przewiduje się w przypadkach uznanych za niezbędne przez Dyrekcję ZDZiT. Śnieg może być wywożony w miejsca wyznaczone zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyna.

 

V. Zmiany w zakresach zimowego utrzymania.


W przypadku zmiany właściciela bądź zarządcy terenu lub zmiany funkcji ulicy, Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu jest upoważniony do dokonywania na bieżąco zmian w zakresach rzeczowych i kolejności zimowego utrzymania.