Dodatkowe autobusy na najbardziej obciążonych liniach

opublikowano przez: Michał Koronowski

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uprzejmie informuje, że od dnia 21 października 2020 roku, w zależności od bieżącego zapotrzebowania oraz uwzględniając dostępność pojazdów i dyspozycyjność kierowców, będą uruchamiane tzw. dodatkowe kursy dublujące na najbardziej obciążonych liniach autobusowych.

Opublikowano: 20 październik 2020
Poprawiono: 20 październik 2020
Odsłony: 34

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu uprzejmie informuje, że w związku z objęciem Olsztyna tzw. czerwoną strefą, jak również w przypadkach kierowania uczniów/studentów na nauczanie zdalne, nie przewiduje się zawieszania biletów długookresowych komunikacji miejskiej. 

Ośrodki kultury oraz instytucje miejskie pracują, a komunikacja miejska funkcjonuje wg planowanego rozkładu jazdy, zapewniając mieszkańcom dojazd do szkół oraz miejsc pracy. Jednocześnie w związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych limitów dotyczących liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, ZDZiT przewiduje zwiększenie częstotliwości kursów na wybranych liniach.

 

Opublikowano: 16 wrzesień 2020
Poprawiono: 19 październik 2020
Odsłony: 171

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Rząd nowych obostrzeń dotyczących korzystania z publicznego transportu zbiorowego, od dnia 17 października 2020 roku będą obowiązywały nowe limity dotyczące liczby pasażerów.

Limit pasażerów w środkach olsztyńskiej komunikacji miejskiej będzie teraz wynosił 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w danym typie pojazdu. Dodatkowo połowa miejsc siedzących w każdym pojeździe będzie musiała pozostać wolna.

Informacja o maksymalnej liczbie pasażerów będzie znajdowała się na drzwiach wejściowych każdego pojazdu. Przypominamy, że w środkach komunikacji miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, ze zmianami od dnia 10 października 2020 roku.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami podjęta została także decyzja o zwiększeniu częstotliwości kursowania linii tramwajowej nr 2, w najbardziej obłożonych godzinach szczytów komunikacyjnych - porannym i popołudniowym. Rozkład jazdy obowiązujący od dnia 17 października 2020 roku będzie wyświetlany na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej.

Informujemy, że ZDZiT w Olsztynie na bieżąco analizuje i będzie analizował obłożenie w pojazdach komunikacji miejskiej, a w razie potrzeby będą wprowadzane korekty do rozkładu.

0001  

 

Opublikowano: 16 październik 2020
Poprawiono: 17 październik 2020
Odsłony: 27

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie węzła przesiadkowego „Dworzec Główny” dla przewoźników prywatnych, z dniem 19 października 2020 roku przystanki początkowe zlokalizowane dotychczas przy ul. Dworcowej i Pl. Konstytucji 3 Maja, zostaną przeniesione na plac przy skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Przemysłową.

 

Szczegóły na załączonych poniżej schematach organizacji ruchu, które zostaną wywieszone na ww. przystankach.

Dworzec Ogólny 19102020 1 

0001 7 0001 6

Opublikowano: 16 październik 2020
Poprawiono: 16 październik 2020
Odsłony: 28

Prace drogowe na Kołobrzeskiej i Dworcowej [AKTUALIZACJA]

opublikowano przez: Michał Koronowski

[16.10.2020]

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje że prace drogowe na ul. Kołobrzeskiej dotyczące wymiany masy bitumicznej zostaną czasowo wstrzymane z powodu awarii sieci wodociągowej. Naprawa awarii będzie prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie i potrwa do przyszłego tygodnia.  Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.  

 

[14.10.2020]

ZDZiT informuje, że w dniu 15 października 2020 roku zaplanowano remont nawierzchni w następujących miejscach:

* ul. Kołobrzeska - na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kościuszki (po obu stronach);

* ul. Dworcowa - fragmentarycznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Pstrowskiego do skrzyżowania z ul. Pana Tadeusza.

W czasie prowadzonych prac, które potrwają do przyszłego tygodnia, mogą występować utrudnienia w ruchu.

 

[08.10.2020]

ZDZiT informuje, że prace będą kontynuowane w dniu 9 października 2020 roku i będą prowadzone do zrealizowania przez wykonawcę dziennego planu. Z tego powodu czasowe utrudnienia w ruchu mogą występować do późnych godzin wieczornych.  

 

[02.10.2020]

W związku z planowanymi w dniu 5 października 2020 roku pracami remontowymi nawierzchni, w ruch w niżej wymienionych miejscach będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany przez osoby uprawnione do ręcznego kierowania ruchem. Roboty drogowe zaplanowano w godz. 8-15.

  • ul. Kołobrzeska (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową w kierunku ul. Kościuszki);
  • ul. Dworcowa (na wysokości Szpitala Dziecięcego, w kierunku ul. Pstrowskiego);
  • ul. Wilczyńskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Janowicza do ul. Kanta).
Opublikowano: 02 październik 2020
Poprawiono: 16 październik 2020
Odsłony: 68

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem przez rząd nowych obostrzeń, w pojazdach transportu zbiorowego obowiązują zmienione wytyczne dotyczące zakrywania przez pasażerów ust i nosa. Od dnia 10 października 2020 roku z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są wyłącznie osoby w następujących sytuacjach:

- dzieci do ukończenia 5. roku życia;

OSOBY POSIADAJĄCE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE LUB DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY

- całościowe zaburzenia rozwoju;

- zaburzenia psychiczne;

- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

Bez tytułu

Opublikowano: 12 październik 2020
Poprawiono: 14 październik 2020
Odsłony: 45