Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania [NOWA MAPA SPP I STAWKI OPŁAT]

Olsztyn od lat stawia na rozwój publicznego transportu zbiorowego, który w dobie wszechobecnego zanieczyszczania powietrza i rosnącego natężenia ruchu samochodowego, powinien być wykorzystywany w jak najszerszym zakresie. Miasto regularnie inwestuje w rozwój komunikacji publicznej i utrzymuje ceny za przejazdy, które należą do najniższych w polskich metropoliach. Co istotne, w najbliższym czasie nie ulegną one zmianie dając prawdziwą alternatywę dla zmotoryzowanych mieszkańców.

Pozostawianie pojazdów w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania nie powinno być tańsze niż korzystanie z komunikacji publicznej. Z kolei osoby, które przyjeżdżają do Centrum w celu np. wizyty u lekarza lub załatwienia spraw w urzędach nie powinny krążyć w poszukiwaniu wolnych miejsc postojowych.

Wzorem innych miast, które postanowiły wprowadzić podwyżki w opłatach za parkowanie, podąży także Olsztyn. Podjęte działania zmierzają do uporządkowania ruchu na ulicach SPP. Wzrost opłat ma zniechęcać do wjeżdżania prywatnymi samochodami do Śródmieścia i centrum Olsztyna i skłaniać użytkowników pojazdów do krótszego pozostawiania aut w obszarze SPP.

 

Gmina Olsztyn przed podjęciem decyzji o podwyżce opłat w SPP, dokonała analizy dotyczącej rotacji samochodów na miejscach parkingowych – średnie obłożenie w ciągu dnia w SPP wynosi 77 proc., podczas gdy w samym centrum dochodzi do 94 proc.

Trzeba także zdawać sobie sprawę, że w centrach dużych polskich miast, w okresie letnim blisko 50 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z emisji spalin samochodowych. Dlatego ograniczenie ruchu przynosi zmniejszenie jego zanieczyszczenia, a tym samym podnosi komfort życia mieszkańców.

obszar SPP od 1.02 do 30.06.2020

Zmiany w olsztyńskiej SPP będą wprowadzone dwuetapowo. Od lutego 2020 roku, w związku z podniesieniem opłatprzykładowo za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 3 zł (dotychczas 2,5 zł), a w przypadku abonamentu miesięcznego za korzystanie SPP 150 zł (dotąd 100 zł). Szczegóły dotyczące zmian w opłatach poniżej.

Poza wysokością opłat zmiany nastąpią w samym obszarze SPP. Najistotniejsza to zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C). W skrócie: od lutego 2020 roku będą obowiązywały zamiast dotychczasowych trzech podstref: C (czerwona), Z (żółta) oraz T (zielona) – dwie: C (czerwona) oraz T (zielona).

Zmiana dotyczy także opłaty za postój w strefie bez ważnego biletu. Dotychczas opłata ta wynosiła 30 zł jeśli kierowca uiścił ją w ciągu siedmiu dni od zdarzenia i 50 zł powyżej siedmiu dni. Od 1 lutego 2020 roku będzie to odpowiednio 50 i 100 zł. Ponadto zmieni się czas obowiązywania SPP – obecnie obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godz. 8-16, a w piątki 8-15. Od 1 lutego 2020 roku czas zostanie ujednolicony - poniedziałek-piątek 8-17.

Drugi etap zmian zostanie wprowadzony od lipca 2020 roku i polegać będzie na podniesieniu opłat za parkowanie - za pierwszą godzinę postoju 3,9 zł, a w przypadku abonamentu miesięcznego w SPP 250 zł. 

Planowane doposażenie parkomatów o pewne elementy pozwoli  na opłacenie postoju kartą płatniczą czy dokonywanie opłaty dodatkowej w parkomacie.

Obszar SPP zostanie również rozszerzony o dodatkowe ulice: Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.

[MAPA SPP OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LUTEGO 2020 R.]

[MAPA SPP OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2020 R.]

[NOWE STAWKI OPŁAT W SPP OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2020 R.]

[NOWE STAWKI OPŁAT W SPP OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 R.]

27 listopad 2019
Poprawiono: 15 styczeń 2020
Odsłony: 672