Czasowa organizacja ruchu na ul. Towarowej (3-5 października)

W związku z informacją przekazaną przez konsorcjum firm: Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. - wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)” - Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu:

„W terminie 3 październik – 5 października 2019 roku, na odcinku ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul. Składową (na wysokości Agroma), wyłączony zostanie prawy pas ruchu. Ma to związek z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla robotników wykonujących zadanie”.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie organizacji ruchu jest uzależnione od warunków pogodowych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

02 październik 2019
Poprawiono: 02 październik 2019
Odsłony: 46