Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych

Gmina Olsztyn dla zapewnienia bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach zgodnie z wizją ZERO Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020 dąży do redukcji liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Obecnie Gmina Olsztyn wdraża Program Operacyjny na lata 2018-2020. Celem 3 Programu jest „Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty”. Niniejszy projekt stanowi jeden z etapów realizacji planu doświetlenia przejść realizowanego w 2019 r.

Tytuł projektu: „Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych”.

Program: „Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Cel główny: „Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”

Cel szczegółowy 2: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”

Ogłoszony przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartość projektu: 142 991,98 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Data podpisania porozumienia: 11.07.2019 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest:

  1. Wykonanie doświetlenia 6 przejść dla pieszych w Olsztynie, dwóch w ciągu Alei Sybiraków: Aleja Sybiraków – III Liceum Ogólnokształcące, Aleja Sybiraków – Rataja oraz czterech w ciągu Alei Wojska Polskiego: Aleja Wojska Polskiego – ul. Oficerska, Aleja Wojska Polskiego – Poliklinika 1, Aleja Wojska Polskiego – Poliklinika 2, Aleja Wojska Polskiego – Szpital Psychiatryczny.

Prowadzone roboty instalacyjno-budowlane polegały będą na montażu słupów aluminiowych
o wys. 6 m, opraw ze źródłem światła LED z prawą i lewą optyką, z zastosowaniem wizyjnego czujnika ruchu współpracującego ze sterownikiem w słupie oświetleniowym, który przeznaczony jest do wideo detekcji kontroli ruchu i obecności.

  1. Przeprowadzenie działań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Olsztynie:

 - warsztaty z zakresu zasad ruchu drogowego,

 - kurs pierwszej pomocy,

 - konkurs: „Jesteśmy bezpieczni na przejściach dla pieszych”.

Cel projektu:

Gmina Olsztyn dla zapewnienia bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach zgodnie z wizją ZERO Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020 dąży do redukcji liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Obecnie Gmina Olsztyn wdraża Program Operacyjny na lata 2018-2020. Celem 3 Programu jest „Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty”. Niniejszy projekt stanowi jeden z etapów realizacji planu doświetlenia przejść realizowanego w 2019 r.

 

01 październik 2019
Poprawiono: 01 październik 2019
Odsłony: 130