Zmiana organizacji ruchu na ul. Jagiellońskiej [OBJAZDY i TRASY LINII AUTOBUSOWYCH]

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informuje że z dniem 1 lipca 2019 roku, na ul. Jagiellońskiej planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu jezdni na odcinku - od skrzyżowania z ul. Wrocławską (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (bez skrzyżowania).

Zmiany związane są z realizacją zadania pn. „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ul. Poprzecznej”.

W związku z tymczasową organizacją ruchu wprowadzone zostaną objazdy ulicami Zientary-Malewskiej, Cichą oraz Poprzeczną jak również ulicami Rataja i Bydgoską. Szczegóły przedstawia poniższy SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU – ETAP I.

Przebudowa ul. Jagiellońskiej niesie ze sobą także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Z dniem 1 lipca 2019 roku zmodyfikowane zostaną trasy następujących linii autobusowych: 108, 109, 112, 124, 126, 131, 136. Zmiany będą dotyczyły również funkcjonowania przystanków.

Szczegóły przedstawia SCHEMAT ZMIAN TRAS LINII AUTOBUSOWYCH.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

27 czerwiec 2019
Poprawiono: 27 czerwiec 2019
Odsłony: 4038