Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Towarowej - zmiany przystankowe

30.03.2019 11:30 - AKTUALIZACJA

W związku z informacją pozyskaną od wykonawcy prac drogowych na ul. Towarowej, wprowadzona została korekta w założeniach dotyczących zmiany w organizacji ruchu wdrażanej w dniu 30.03.2019 r., polegająca na utrzymaniu funkcjonowania przystanków "Towarowa-Budowlana" na ul. Towarowej w obu kierunkach, funkcjonujących dla linii 106 i 304

Pozostałe zmiany zostaną wdrożone zgodnie z wcześniejszymi założeniami.


W związku z kolejnym etapem prac drogowych na ul. Towarowej, w dniu 30.03.2019 r. (sobota) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu polegające na:

1. Zamknięciu jezdni północnej ul. Towarowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Cementowej (ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią południową);
2. Wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Towarowa/Składowa oraz Towarowa/Leonharda;
3. Utrzymaniu funkcjonowania tymczasowych rond na skrzyżowaniach ulic Towarowa/Sprzętowa oraz Towarowa/Cementowa.

Wprowadzana nowa organizacja ruchu wpłynie również na zmiany w funkcjonowaniu przystanków komunikacji miejskiej obowiązujących dla linii 106 i 304:

- "Obi" na ul. Towarowej w kierunku ul. Leonharda - zostanie przesunięty na jezdnię południową ul. Towarowej, około 100 m w kierunku ul. Leonharda. Przystanek zlokalizowany będzie na wysokości wjazdu na parking marketu budowlanego;

- "Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego" na ul. Towarowej w kierunku ul. Leonharda - wznowienie funkcjonowania przystanku. Przystanek zlokalizowany będzie na wysokości budynku WORD;

- "Towarowa-Budowlana" na ul. Towarowej w obu kierunkach - zawieszenie funkcjoniowania przystanków.

Rozkłady jazdy linii 106 i 304 obowiązujące po wprowadzeniu ww. zmian, dostępne są klikając w poniższe odnośniki:

LINIA 106

LINIA 304

29 marzec 2019
Poprawiono: 11 kwiecień 2019
Odsłony: 448