Zmiana organizacji ruchu na ul. 1 maja/partyzantów/lanca

Z 30/31.10, w ramach ETAPU 19, wprowadza się Tymczasową Organizację Ruchu w obrębie ul. 1 Maja/Partyzantów/ Lanca. Dla ruchu udostępniony zostaje odcinek od skrzyżowania z ul. Lanca. Dla jadących od ul. 1 Maja zaprojektowano nakaz jazdy w prawo w ul. Lanca, która na potrzeby tej organizacji będzie ulicą ślepą, a na potrzeby prac budowlanych również jednokierunkową.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

 

30 październik 2018
Poprawiono: 09 listopad 2018
Odsłony: 493