Od poniedziałku ulica Jagiellońska będzie przejezdna

Na przebudowywanym odcinku ul. Jagiellońskiej układana jest już masa wiążąca, a w weekend ma być położona warstwa ścieralna asfaltu. To pozwoli na udostępnienie kierowcom drogi już od poniedziałku, 9 lipca. Będzie ona przejezdna na całym odcinku czyli od skrzyżowania z ulicami Limanowskiego i Sybiraków do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Nie będzie jeszcze oznakowania poziomego, a pasy do jazdy w każdym kierunku będą wyznaczone separatorami. Ponadto nadal prowadzone będą prace budowlane, dlatego nadal utrzymana zostanie m.in. tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Rataja (funkcjonuje tam minirondo). Zakończenie wszystkich prac są zaplanowane na 31 lipca.

 

Przejezdność ul. Jagiellońskiej oznacza również powrót autobusów linii: 108, 109, 112, 126, 131, 136 na swoje stałe trasy. Informujemy także, że ze względu na trwające nadal prace, jeszcze nie został uruchomiony nowo powstały przystanek „Szewczenki”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Przebudowa drogi, która rozpoczęła się w połowie marca 2018 roku, obejmowała m.in.:

  • budowę zatoki autobusowej
  • remont chodników
  • budowę drogi rowerowej i wspólnego ciągu pieszo-rowerowego
  • wydłużenie pasów do lewoskrętu w ul. Limanowskiego
  • przebudowę sieci, w tym kanalizacji deszczowej, elektrycznej, sanitarnej itp.

Koszt remontu odcinka ul. Jagiellońskiej od Sybiraków do Wrocławskiej to ponad 3,4 mln złotych. Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie tego zadania w wysokości 1 927 961 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

05 lipiec 2018
Poprawiono: 05 lipiec 2018
Odsłony: 339