Ulica Generała Maczka jest ponownie otwarta

Kierowcy znów mogą przejechać z Jarot i os. Generałów ulicą Gen. Maczka w kierunku al. Warszawskiej. Rozwiązanie funkcjonuje od czwartku (21 grudnia) od około godz. 12:00.

Objazd działał podczas pierwszego etapu realizacji inwestycji tramwajowej oraz w ostatnich miesiącach przy okazji modernizacji ul. Leonharda. Zakończenie prac nie poprawiło jednak wystarczająco sytuacji drogowej również na południowych osiedlach Olsztyna.

- Dostałem w tej sprawie wiele listów oraz zapytań ze strony radnych, jak też organizacji i ruchów społecznych - wyjaśnia Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. - Wychodząc naprzeciw zawartym w nich postulatom poprosiłem Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o ponowne przeanalizowanie sytuacji. Na posiedzeniu 19 grudnia Komisja pozytywnie zaopiniowała otwarcie przejazdu.
Organizacja ruchu, która zostanie wprowadzone, będzie taka sama jak poprzednio, gdy przejazd funkcjonował. Kierowcy pojazdów osobowych będą mogli przedostać się jednokierunkowo z osiedla Generałów do alei Warszawskiej. Tym samym uciążliwości wynikające ze wzmożonego ruchu dla osób mieszkających przy tej trasie ograniczą się głównie do godzin porannego szczytu komunikacyjnego.

- To nie była łatwa decyzja. Dlatego mieszkańców osiedla Brzeziny, a w szczególności z ulicy prof.  Szostkiewicza, proszę o wyrozumiałość - mówi prezydent Olsztyna.

Ze względu na realizowane teraz prace drogowe to rozwiązanie powinno być utrzymane do momentu oddania do użytku południowej obwodnicy Olsztyna. Dopiero wówczas zostanie przeanalizowana konieczność pozostawienia lub likwidacji przejazdu.

21 grudzień 2017
Poprawiono: 04 styczeń 2018
Odsłony: 464