Zamknięty wjazd w ul. Bajkową od ul. Płoskiego

W związku przebudową ulicy Płoskiego od 9 października zamknięty jest wjazd w ulicę Bajkową (okolica myjni samochodowej). Na czas prac dojazd do Bajkowej oraz budynku Endorfina jest możliwy jedynie od  ulicy Laszki. Wykonawca zapewnił też dojazd do myjni samochodowej wjazdem tymczasowym od ul. Płoskiego.

Roboty budowlane są prowadzone również w obrębie skrzyżowania ul. Dorantta z ul. Płoskiego, gdzie budowany będzie prawoskręt w ul. Płoskiego. Te prace odbywać się będą w pasie drogowym poza jezdnią.

09 październik 2017
Poprawiono: 09 październik 2017
Odsłony: 376