OLSZTYN PRZYGOTOWANY DO SEZONU ZIMOWEGO 2020/2021

opublikowano przez: Michał Koronowski

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w nadchodzącym sezonie zimowym do utrzymania będzie miał blisko 300 km jezdni, ponad 211 tys. mb chodników przy jezdniach na osiedlach, ponad 35 tys. mb chodników poza pasami drogowymi, około 17 tys. m kw schodów czy 408 przejść dla pieszych.

W magazynach w tym celu już zgromadzono około 900 ton soli drogowej, 400 ton piasku z 20-proc. domieszką soli oraz 400 ton samego piasku. Zapasy magazynowe w miarę potrzeb będą uzupełniane na bieżąco. W czasie zimy jezdnie w zależności od przypisanych im kategorii posypywane są: I – tylko solą, II – mieszanką soli z piaskiem, III – tylko piaskiem.

W gotowości czeka także sprzęt do zimowego utrzymania jezdni. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, do Akcji Zima zaangażowane będą: piaskarki nowej generacji z pługiem i nośnikiem samochodowym (minimum 5 pojazdów), piaskarki tradycyjne z pługiem i nośnikiem samochodowym (min. 5), samochody ciężarowe z pługiem (min. 8) czy ciągniki z pługiem odśnieżnym i rozsypywaczem doczepnym (min. 6).

Przypomnijmy, że na utrzymanie dróg w minionym sezonie zimowym 2019/2020 zużyto 1030 ton soli, 278 ton mieszanki pisaku z solą oraz około 80 ton piasku.

001  002  003  008

005  006  009  010

Opublikowano: 27 listopad 2020
Poprawiono: 27 listopad 2020
Odsłony: 4

Prace drogowe na leśnym odcinku al. Wojska Polskiego

opublikowano przez: Michał Koronowski

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w dniu 29 listopada 2020 roku zaplanowano prace drogowe na leśnym odcinku al. Wojska Polskiego. Prace związane z umocnieniem skarpy będą prowadzone fragmentami wzdłuż odcinków jezdni, a ruch w tym czasie będzie odbywał się wahadłowo. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. 

Opublikowano: 27 listopad 2020
Poprawiono: 27 listopad 2020
Odsłony: 4

Komunikacja miejska od 01.12.2020 r.

opublikowano przez: Robert Najmowicz

Szanowni Pasażerowie,

informujemy, iż od dnia 01.12.2020 r., wprowadzone zostaną zmiany dotyczące funkcjonowania linii 106 i 110:

  • linia 106: zmiana nazwy przystanku zlokalizowanego na ul. Sprzętowej "Michelin-Brama nr 7" na "Tor Kartingowy";
  • linia 110: w związku z likwidacją DPS przy ul. Fałata, zawieszone zostaje kursowanie linii przez przystanek "Dom Kombatanta"

Rozkład jazdy linii 106 od 01.12.2020 KLIKNIJ TUTAJ

Rozkład jazdy linii 110 od 01.12.2020 KLIKNIJ TUTAJ

 

Opublikowano: 27 listopad 2020
Poprawiono: 27 listopad 2020
Odsłony: 7

Komunikat ws. funkcjonowania linii nr 108 i 112

opublikowano przez: Michał Koronowski

W odniesieniu do publikacji prasowych dotyczących przebiegu trasy linii nr 108 i 112 w 2021 roku, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że funkcjonowanie ww. linii wynika z zawartego pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Dywity porozumienia. Przebieg tras linii, ich zakres kursowania, jak również rozkład jazdy wynikają ze zgłaszanego corocznie przez Gminę Dywity zapotrzebowania.

Koszt funkcjonowania linii nr 108 i 112 wynika ze zgłoszonego przez Gminę Dywity zapotrzebowania w postaci określonej liczby kursów zleconych do realizacji Gminie Olsztyn – ZDZiT w Olsztynie. Koszt finansowany jest z dwóch źródeł: 1) dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży biletów na przejazd liniami nr 108 i 112; 2) środków finansowych stanowiących pokrycie różnicy między kosztem funkcjonowania ww. linii a uzyskanymi przychodami ze sprzedaży biletów.

Linie nr 108 i 112 dedykowane są przede wszystkim dla pasażerów zamieszkujących miejscowości Gminy Dywity. Przebieg ich tras jak i zakres kursowania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Dywity.

Opublikowano: 21 listopad 2020
Poprawiono: 21 listopad 2020
Odsłony: 219
Czytaj dalej

Nabór do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

opublikowano przez: Michał Koronowski

* Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie prowadzi nabór na stanowisko: inspektor w Centrum Sterowania Ruchem w Wydziale Inżynierii Ruchu. Dokumenty można składać do 26 listopada 2020 roku. Pod linkiem kwestionariusz osobowy oraz informacje o podstawowych obowiązkach. Informacje o pozostałych naborach dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu (bip.zdzit.olsztyn.eu).

 

Opublikowano: 14 październik 2020
Poprawiono: 20 listopad 2020
Odsłony: 103

AKTUALIZACJA [13.11.2020]

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że w związku z zakończeniem ostatniego etapu prac drogowych, od dnia 13.11.2020 r. od ok. godz. 17:00 wznowione zostanie funkcjonowanie przystanku "Kołobrzeska" w lokalizacji podstawowej. Tym samym, przystanek tymczasowy, zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Kołobrzeską zostanie zlikwidowany.

Od dnia 13.11.2020 od ok. godz. 17:00, kursy linii 121 w kierunku krańca "Bartąska-Rondo" będą ponownie realizowane z uwzględnieniem przystanku "Kołobrzeska".

Opublikowano: 08 październik 2020
Poprawiono: 21 listopad 2020
Odsłony: 402
Czytaj dalej