W związku z informacjami przekazanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie, informujemy, że w dniach 7-13 sierpnia 2020 roku prowadzone będą roboty związane z naprawami gwarancyjnymi torowisk tramwajowych. Na ten czas zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Prace obejmą odcinki torów na al. Sikorskiego, ul. Płoskiego, ul. Witosa oraz ul. Tuwima. Polegać będą m.in. na regulacji torów i wymianie odcinków szyn. W związku z pracami zawieszone zostanie kursowanie wszystkich linii tramwajowych (nr 1, 2, 3). Za linie nr 1 i 2 uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa (odpowiednio Z-1 i Z-2) kursująca według rozkładu jazdy zbliżonego do linii tramwajowych. Na linii nr 3, która ze względu na okres wakacji funkcjonuje w ograniczonym zakresie nie będzie uruchamiana komunikacja zastępcza.

W ww. okresie w miejscach prowadzenia robót mogą dodatkowo wystąpić utrudnienia w ruchu indywidualnym – dotyczy to przede wszystkim obrębów takich skrzyżowań jak: Sikorskiego/Obrońców Tobruku, Sikorskiego/Tuwima, Płoskiego/Witosa czy Witosa/Janowicza.

O szczegółach dotyczących funkcjonowania zastępczej komunikacji autobusowej (Z-1 i Z-2) będą informowały komunikaty umieszczone na przystankach i w pojazdach, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej czy komunikaty głosowe emitowane w tramwajach. Szczegóły dostępne będą także na stronie zdzit.olsztyn.eu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Schematy czasowej organizacji ruchu:

0001 ok 0002 ok

Opublikowano: 04 sierpień 2020
Poprawiono: 04 sierpień 2020
Odsłony: 160

Punkt Obsługi Klienta na Nagórkach chwilowo nieczynny

opublikowano przez: Michał Koronowski

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniach 3 - 14 sierpnia 2020 roku, nieczynny będzie Punkt Obsługi Klienta ZDZiT „Nagórki” mieszczący się przy ul. Barcza. Jednocześnie informujemy, że pozostałe punkty będą funkcjonowały zgodnie z harmonogramem dostępnym w zakładce "Transport publiczny".

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Opublikowano: 30 lipiec 2020
Poprawiono: 30 lipiec 2020
Odsłony: 25

[AKTULIZACJA 27.07.2020]

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uprzejmie informuje, że w terminie 27 lipca - 31 sierpnia 2020 roku zaplanowano remont nawierzchni estakady w ciągu ul. Armii Krajowej. W związku z prowadzonymi pracami, wyłączony z ruchu zostanie jeden zewnętrzny pas na odcinku ok. 90 mb (w kierunku osiedla Dajtki).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Opublikowano: 22 lipiec 2020
Poprawiono: 28 lipiec 2020
Odsłony: 72

Zmiana rozkładu jazdy linii 131

opublikowano przez: Grzegorz Wesołowski

Informujemy, że od dnia 22 lipca 2020 roku, w porozumieniu z firmą Indykpol i w związku ze zmianą godzin jej pracy, wprowadzone zostają korekty w rozkladzie jazdy linii nr 131. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami TUTAJ.

Opublikowano: 21 lipiec 2020
Poprawiono: 21 lipiec 2020
Odsłony: 46

Kwiaty i trawy ozdobne na terenie Olsztyna

opublikowano przez: Michał Koronowski

Prezentujemy kolejne nasadzenia prowadzone w ramach obsady letniej. Przypominamy, że za sprawą nasadzeń wykonanych na zlecenie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, w porze wakacyjnej można podziwiać ponad 21,5 tys. świeżo posadzonych roślin.

Poniżej, przedstawiamy na zdjęciach następujące lokalizacje:

  • Pl. Roosevelta i rosnące tam Dalie Happy Days, trawy ozdobne - Ostnica cieniutka, Turzyca ceglasta;
  • Skrzyżowanie ul. Dąbrowszczaków/al. Piłsudskiego: Szałwia omszona, Gaura Rose, trawa ozdobna - Ostnica cieniutka;
  • Park Jar I: Róża okrywowa Marathon, Szałwia omszona;
  • Ul. Kościuszki 19 – łąka kwietna wykonana w ramach bieżącego utrzymania przez ZDZiT w Olsztynie.

20200709 132426 20200709 111142 1b

20200709 134916 20200709 140818

Opublikowano: 16 lipiec 2020
Poprawiono: 16 lipiec 2020
Odsłony: 39

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie uprzejmie informuje, że zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów przez dzieci i młodzieży środkami komunikacji miejskiej pozostają bez zmian.

Ulga zapisana na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej obowiązuje do końca września 2020 roku. By przedłużyć ulgę o kolejny rok (do 30 września 2021 r.) należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta ZDZiT, które czynne są także w okresie wakacyjnym, okazać PIT za 2019 rok oraz pozostałe dokumenty wynikające z uchwały Rady Miasta.

Ulga dotyczy dzieci od ukończenia 4 roku życia oraz uczniów szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Olsztyna i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.

Uwaga: Z przedłużenia ulgi nie mogą korzystać uczniowie, którzy w 2020 roku ukończyli ostatnią, ósmą klasę szkoły podstawowej.

Przypomnijmy, że ulga zapisywana jest na Olsztyńskiej Karcie Miejskiej wydanej na podstawie okazania legitymacji szkolnej (wzór Dz.U. z 2018 r. poz. 939) lub dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (w przypadku dzieci nie uczących się) oraz:

  1. a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie lub
  2. b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub
  3. c) Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w przypadku składania PIT drogą elektroniczną) - za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie OKM, na której będzie zapisany bezpłatny bilet. W tym celu zapraszamy do Punktów Obsługi Klienta ZDZiT.

Opublikowano: 15 lipiec 2020
Poprawiono: 15 lipiec 2020
Odsłony: 87