Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start las miejski zarządzenie prezydenta
zarządzenie prezydenta Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 lipca 2016 13:38

Z dniem 30 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 586), która w dodanych przepisach art. 37a-37k przyznała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, ustawowe prawo pierwokupu niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

  1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
  2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
  3. o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że Uproszczony plan urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, dla lasu Gminy Olsztyn został zatwierdzony   Zarządzeniem Nr 101 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 marca 2014r. UPUL zawiera w swoim opracowaniu działki leśne będące własnością Gminy Olsztyn.

 

Wzór wniosku w sprawie - czy dla nieruchomości istnieje uproszczony plan urządzenia lasów

Poprawiony: wtorek, 02 sierpnia 2016 12:05