Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start las miejski o lesie miejskim
o lesie miejskim Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 czerwca 2013 12:16

Wieloletni mieszkańcy Olsztyna nie zauważają zapewne na co dzień, że przemieszczając się w obrębie miasta, nieustannie wchodzą pod górkę lub z niej schodzą i znowu muszą się wspinać, jako że powierzchni płaskich jest tu niewiele. Naukowcy określają takie ukształtowanie powierzchni mianem terenu falistego, któremu blisko już do górskiego. Falisty jest nie tylko teren miejski, ale i okoliczny Olsztyna, co szczególnie widać w obszarach leśnych. I tak najwyżej położony punkt nad poziomem morza osiąga tu wysokość prawie 149 metrów, a położony najniżej - 90 metrów. Jest to miejsce ujścia Wadągu do Łyny. W rejonach brzegów obu tych rzek występują niezwykle malownicze jary, których spadek w niektórych miejscach dochodzi do 30 stopni. Niemal na każdym kroku spotykamy widoki jakże podobne do leśnej głuszy odległych puszczańskich obszarów.
Las Miejski zajmuje powierzchnię ponad 1054 hektarów, co wraz z innymi kompleksami leśnymi stanowi teren komunalny o łącznym areale 1285 ha.
Ponadto w mieście 185 ha lasów stanowi własność prywatną, zaś 435 ha obszaru leśnego jest administrowane przez Nadleśnictwa Olsztyn i Kudypy, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
Według fachowych szacunków olsztyński drzewostan posiada odpowiednie walory i spełnia kryteria stawiane lasom wypoczynkowym. Dominuje tu sosna (prawie 72 proc.), w dużym areale występuje świerk (ponad 16 proc.), reszta to dąb, brzoza i buk (przeszło 4 proc.). Jednak z uwagi na liczne siedliska laso-we, udział gatunków liściastych w stosunku do iglastych powinien być wyższy o co najmniej 30 procent.
Patrząc z leśnej perspektywy, z podolsztyńskich ostępów wszędzie jest niezwykle blisko do granic miasta. Ta okoliczność sprawia, że mieszkańcy obrzeży Olsztyna spotykają często leśne zwierzęta w różnych sytuacjach. Zające, sarny, łosie, a nawet dziki wypuszczają się na rajdy w okolice ulic Rybaki, Artyleryjskiej, Gietkowskiej, Jagiellońskiej i Jakubowa. W czasie zimy w połowie lat siedemdziesiątych kilka zgłodniałych łosi zapuściło się aż w rejon ulicy Bałtyckiej. Bezprecedensowym zdarzeniem było pojawienie się łoszy w centrum miasta. Przywędrowała ona najprawdopodobniej brzegiem Łyny od strony Pozort i zaplątała się w ogrodzenie w okolicach ogródków działkowych na tyłach ówczesnej restauracji "Pod żaglami". A przecież w tych lasach żyją także kuny, łasice, lisy, jenoty, wiele drobnych gryzoni i około 150 gatunków ptaków. Co jakiś czas na Łynie lub Wadągu zadomowiają się bobry.
W swych naturalnych założeniach Las Miejski posiada dwa rezerwaty torfowiskowe - Redykajny i Mszar. Do lat siedemdziesiątych istniał jeszcze rezerwat jeziora Tyrsko. Miejsce to jednak straciło swoją ekologiczną czystość w wyniku rekreacyjno-plażowej ekspansji wczasowiczów.

Redykajny i Mszar jako rezerwaty torfowiskowe, ze względu na swoje wysokie wartości przyrodnicze, dydaktyczne i naukowe zostały objęte ochroną już w 1907 roku, co prawnie utwierdziły władze polskie w 1948 i 1953 roku. Pierwsze badania florystyczne przeprowadził tu w końcu lat dwudziestych XX wieku dr H. Steffen, publikując je w roku 1931. Śródleśne torfowisko Redykajny zajmujące powierzchnię ponad 10 nektarów jest do dziś stałym miejscem obserwacji dla badaczy rozwoju zbiorowisk roślinnych występujących w tego rodzaju środowisku, takich jak turzyca dzióbkowata, zaostrzona i nitkowata, olszyna typowa, bór bagienny i bór świeży na torfie. Rezerwat Redykajny zabezpiecza też grupę rzadkich na Pojezierzu Mazurskim gatunków roślin borealnycb, w tym reliktów polodowcowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych tu w latach 1996-1997 przez J. Dziedzica, w rezerwacie występują niezwykle rzadkie dla flory Polski gatunki mchu, turzyca tortowa, żłobik koralowaty, wymiń jednostronny, turzyca oma, zaostrzona, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna i żurawina błotna. Swoich przedstawicieli ma tu także świat zwierzęcy, na przykład zamieszkuje w Redykajnach prowadząca nadrzewny tryb życia rzekotka drzewna.

Rezerwat Mszar utworzono głównie w celu zachowania jako reliktu śródleśnie położonego torfowiska porośniętego sosnowym borem. Obszar ten ukształtował się w miejscu dawnego jeziora i reprezentuje obecnie ekosystem o różnym stopniu rozwoju. Występującym tu mchom i najprzeróżniejszym bagiennym roślinom towarzyszą duże skupiska wierzby rokity, olszy czarnej i brzozy omszonej. Zwiedzanie obu unikalnych ścisłych rezerwatów przyrody może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
Do szczególnych atrakcji, głównie dla wodniaków, należą organizowane w sezonie turystycznym spływy kajakowe Łyną, których znaczna część trasy obejmuje rejon Lasu Miejskiego. Odcinek leśny rozpoczyna się zaraz po minięciu mostu przy ul. Artyleryjskiej i ciągnie się wspaniałymi meandrami Łyny aż do rozlewiska łączącego ją z Wadągiem przy elektrowni wodnej.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2014 09:44