Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start las miejski gospodarka leśna
gospodarka leśna Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 czerwca 2013 11:12

Wielogatunkowe runo leśne, malownicze jeziora i las poprzecinany wstęgami rzek Łyny i Wadąg, to największe walory Lasu Miejskiego. Sprawiają one, że teren ten stanowi dużą atrakcję turystyczną.
Zasadniczym celem działalności Lasu Miejskiego w Olsztynie jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców miasta przy równoczesnym zachowaniu ciągłości i trwałości lasu. Lasy gminy Olsztyn zajmują powierzchnię 1 415,87 ha.

Najliczniejszym i najważniejszym gatunkiem pod względem gospodarczym jest sosna (80,12%). W wielu miejscach tworzy ona lite drzewostany z domieszką świerka, brzozy i dębu.

Aby zachować atrakcyjność Las Miejski jest pielęgnowany przez leśników przez cały rok. Dotyczy to między innymi: ochrony przeciwpożarowej, nowych zalesień, cięć pielęgnacyjnych mających na celu zmianę składu gatunkowego lasu prowadzenie, egzekwowanie zakazów wynikających z ustawy o lasach, walki ze szkodnikami pierwotnymi lasu i naprawy urządzeń turystycznych.
Duże problemy w utrzymaniu właściwego stanu Lasu Miejskiego sprawiają: wandale dewastujący urządzenia służące do wypoczynku i rekreacji osób odwiedzających Las Miejski, osoby podrzucające śmieci do lasu, wydeptywanie runa leśnego, puszczanie psów luzem bez smyczy.
Staramy się również łączyć walory naszej przyrody z edukacją leśną. Piesze wędrówki po terenie Lasu Miejskiego w Olszynie można w doskonały sposób połączyć z poznawaniem występujących tu roślin i zwierząt. W odkrywaniu tajemnic przyrody pomogą nam biegnące przez las szlaki turystyczne oraz tworzone ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne. Wyznaczamy je głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, ale mogą też z dużym powodzeniem służyć dorosłym. Przy Warowni – placu zabaw dla dzieci są ustawione tablice dydaktyczne, które przybliżają spacerowiczom bogactwo przyrodnicze Lasu Miejskiego, współzależności zachodzące w przyrodzie oraz faunę i florę w poszczególnych porach roku. 

 

LAS MIEJSKI W PIGUŁCE
Średni przyrost – 3,34 m3/ha
Lesistość miasta – 21,1%
Średni zapas na 1 ha powierzchni leśnej – 294 m3
Średni wiek drzewostanów – 88 lat
Średnia bonitacja – I
Przeciętne zadrzewienie powierzchni leśnej zalesionej – 0,73

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2013 13:54