Piątek, 23 czerwca 2017 Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start transport publiczny kontrola biletów
kontrola biletów Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 24 listopada 2011 19:49
 1. Umowa na przejazd zostaje zawarta z chwilą wejścia do pojazdu.
 2. Po wejściu do pojazdu pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego powinien niezwłocznie skasować bilet jednorazowy (tradycyjny lub telefoniczny) zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie.

 3. Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.

 4. Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży i okazywać na żądanie kontroli biletowej:
  • ważny bilet
  • dokument uprawniający do korzystania z biletu ulgowego lub do przejazdu bezpłatnego (jeżeli taki mu przysługuje)
  • dokument tożsamości jeżeli dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego nie posiada zdjęcia
 5. Kiedy pasażer może mieć problemy z kontrolą biletów? Wtedy kiedy okaże kontrolerowi:
  • bilet zniszczony,
  • odcinek biletu wieloprzejazdowego bez biletu zasadniczego,
  • bilet w jakikolwiek sposób poprawiany,
  • bilet niezgodny z obowiązującym cennikiem,
  • bilet jednorazowy, 10 – przejazdowy lub jednokrotnego kasowania nieskasowany lub skasowany po ogłoszeniu kontroli biletów,
  • bilet okresowy bez wpisanego w sposób trwały (tuszem, atramentem) numeru legitymacji ZKM na znaczku,
  • bilet zakupiony u innego organizatora lub przewoźnika,
  • bilet otrzymany przy wsiadaniu od wysiadającego pasażera.
 6. Do przeprowadzenia kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiające legitymację służbową kontrolera firmy świadczącej usługi na rzecz ZDZiT w Olsztynie oraz inne osoby na podstawie legitymacji wystawionej przez ZDZiT w Olsztynie.
 7. Osoba kontrolująca bilety ma prawo:
  • w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami, prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
  • w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji,  z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 8. Do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.
 9. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.
 10. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.
 11. Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującej, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający jej godności osobistej podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 12. Kiedy są podstawy do składania reklamacji? Kiedy osoba:
  • która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
  • posiadająca bilet okresowy imienny, która w czasie kontroli nie okazała biletu i na którą nałożono opłatę dodatkową,
  • okaże w terminie 7 dni od dnia przewozu w siedzibie jednostki kontrolującej odpowiednio właściwy dokument potwierdzający uprawnienia lub właściwy bilet okresowy zakupiony przed dniem kontroli, po uiszczeniu opłaty za przejazd oraz opłaty manipulacyjnej.
 13. W związku z rozwiązaniem umowy na kontrole biletowe w pojazdach komunikacji miejskiej w Olsztynie z firmą Rewizor Paweł Adamiak, z dniem 01.06.2017 r. reklamacje od nałożonych opłat dodatkowych należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT w Olsztynie,           ul. Knosały 3/5 B w dni robocze w godz. 7-15 lub elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  Wpłaty z tytułu opłat dodatkowych nałożone od dnia 01.06.2017 r. należy wpłacać na konto ZDZiT numer 86 1030 1218 0000 0000 9049 8004 ze wskazaniem czego wpłata dotyczy.                                     

 

                  

 

Poprawiony: piątek, 02 czerwca 2017 07:54