rodzaje ulg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Podczas podróży komunikacją miejską pomiędzy Olsztynem a gminami: Dywity, Purda i Barczewo ulgi nie są jednolite. Każda gmina samodzielnie ustala ulgi na swoim terenie. Poniżej odpłatności za przejazdy na przykładzie biletów jednorazowych jednoliniowych (wg taryfy obowiązującej od 1.11.2015 r.)

 

Grupa pasażerówKategoria ulgiBilet
OlsztynOlsztyn
<->
Gmina Dywity
Olsztyn
<->
Gmina Purda
Olsztyn
<->
Gmina Barczewo
(Wójtowo)

Poseł, senator

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Radny RM Olsztyna

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Honorowy Obywatel Olsztyna

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Przewodniczący oraz skarbnik  Rady Osiedla

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

 Inwalida wojenny lub wojskowy

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Osoba represjonowana na prawach inwalidy wojennego

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Niezdolny do samodzielnej egzystencji ZUS

U4 bezpłatnie 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Niepełnosprawny ze znacznym stopniem niepełnosprawności

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Inwalida I grupy

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Niewidomy, niedowidzący

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Uczeń szkoły podstawowej

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Uczeń gimnazjum

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej do dnia 24 urodzin

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Dziecko niepełnosprawne oraz młodzież niepełnosprawna do dnia 24-tych urodzin

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Inwalida narządu ruchu

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00zł* 3,00 zł*

Dziecko do dnia 4-tych urodzin

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Osoba, która ukończyła 70 lat

U4 bezpłatnie 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Zasłużony HDK I stopnia

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Strażnicy Miejscy, Policjanci (tylko umundurowani)

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Pracownicy MPK

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Członek rodziny pracownika MPK/dorosły

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Członek rodziny pracownika MPK/dziecko

U4 bezpłatnie 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50zł **

Opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego, niewidomego, dzie- cka niepełnosprawnego

U5 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Opiekun osób niepełnospraw- nych nie nie ujętych w wierszu powyżej 

U3 bezpłatnie 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Kombatant

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Dziecko 4 do 7 lat

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50zł **

Student polskiej uczelni

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Doktorant

U2 1,50 zł ** 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Uczeń szkoły zagranicznej

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Student uczelni zagranicznej

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Emeryt

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Osoba całkowicie/częściowo niezdolna do pracy

U1 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł ** 1,50 zł **

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (za wyjąt- kiem inwalidów narządu ruchu lub wzroku)

U2 1,50 zł ** 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Członkowie dużych rodzin (tylko mieszkańcy Olsztyna)

U2 1,50 zł ** 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Osoby pobierające zasiłek stały lub czasowy z MOPS w Olsztynie

U2 1,50 zł ** 3,00 zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

Osoba nie posiadająca ulg

N 3,00 zł* 3,00zł* 3,00 zł* 3,00 zł*

* lub 3,60 zł (bilet 45-minutowy) lub 4,80 zł (bilety 90-minutowy) lub 29 zł (bilet 10-przejazdowy) lub 10 zł (bilet 24- godzinny) lub 20 zł (bilet 3-dobowy) lub 80 zł (bilet sieciowy inienny) lub 130 zł (bilet sieciowy na okaziciela)

** lub 1,80 zł (bilet 45-minutowy) lub 2,40 zł (bilet 90-minutowy) lub 14,50 zł (bilet 10-przejazdowy) lub 5 zł (bilet 24-godzinny) lub 10 zł (bilet 3-dobowy) lub 40 zł (bilet sieciowy imienny) lub 65 zł (bilet siecio-wy na okaziciela)

 

Pasażer poruszjący się autobusem obsługującym gminę Dywity, Purda lub Barczewo, zamierzjący wyjechać poza granice administracyjne Olsztyna, zobowiązany jest posiadać bilet o nominale obowiązującym na terenie tych gmin. Przykłady:

  1. osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, posiadając w Olsztynie prawo do przejazdów bezpatnych, jadąca linią do Dywit winna skasować bilet o nominale 1,50 zł,
  2. inwalida narządu ruchu, posiadający w Olsztynie prawo do przejazdów bezpłatnych, jadąc do Szczęsnego winien skasować bilet o nominale 3,00 zł,
  3. osoba, która ukończyła 70 lat jadąc do Dywit winna skasować bilet o nominale 1,50 zł,
  4. itd.

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów wskazane zostały w:

  • Uchwale Nr XII/151/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26.08.2015 r.,
  • Uchwale Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26.10.2011 (z późniejszymi zmianami).