niepełnosprawni

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Przywileje obowiązują w granicach administracyjnych Olsztyna. Wykaz przywilejów obowiązujących w gminach Dywity, Purda i Stawiguda dostępny w zakładce "taryfa & bilety", w dziale "ulgi i przywileje".

 

Grupa osób z niepełnosprawnością

Przyczyna

 niepełnosprawności

Kto wydał decyzję/ oświadczenie/ zaświadczenie

Ulga 

Rodzaj dokumentu

Inwalidzi  wojenni

nie dotyczy

 

ZUS

 

100%

 

książeczka inwalidy wojennego

 

Inwalidzi wojskowi

 powstałe podczas

 odbywanie
 zasadniczej

 służby wojskowej

ZUS

100%

 

książeczka

inwalidy wojskowego

Osoby represjonowane niezdolne do pracy

 

nie dotyczy

 

ZUS

 

100%

 

Na podstawie legitymacji osoby represjonowanej mającej prawo do renty inwalidzkiej

Osoby całkowicie niezdolne do pracy

i samodzielnej egzystencji

bez względu na
 przyczynę

ZUS

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP

Osoby niepełnosprawnew stopniu znacznym

bez względu na przyczynę

Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności

Inwalidzi

I grupy

bez względu na przyczynę

inne

100%

na podstawie orzeczenia stwierdzającego inwalidztwo

I grupy

Osoby całkowicie niezdolne do pracy 

stan narządu wzroku

ZUS

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy ze względu na stan narządu wzroku

Osoby całkowicie niezdolne do pracy 

stan narządu ruchu

ZUS

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy ze względu na stan narządu ruchu

Osoby całkowicie niezdolne do pracy 

pozostali

ZUS

50%

na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy

Osoby niepełnosprawnew stopniu umiarkowanym

stan narządu wzroku

(symbol 04-O)

Zespół ds. Orzekania     o Niepełnosprawności

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na stan narządu wzroku (symbol 04 - O)

 

Osoby niepełnosprawnew stopniu umiarkowanym

stan narządu ruchu (symbol 05-R)

Zespół ds. Orzekania      o Niepełnosprawności

100%

na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na stan narządu ruchu (symbol 05 - R)

Osoby niepełnosprawnew stopniu umiarkowanym

pozostali (symbole: 01-U, 02 - P, 03 - L, 06 - E, 07 - S, 08 - T, 09 - M, 10 - N, 11 - I)

Zespół ds. Orzekania        
o Niepełnosprawności

50%

dokument stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności

Inwalidzi II grupy

stan narządu wzroku

ZUS

100%

dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy ze względu

na stan narządu wzroku

Inwalidzi II grupy

stan narządu ruchu

ZUS

100%

dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy

ze względu na stan narządu ruchu

Inwalidzi II grupy

pozostali

ZUS

50%

dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy

Osoby częściowo niezdolne

do pracy

bez względu na przyczynę

ZUS

50%

legitymacja rencisty (nie dotyczy osób otrzymujących renty rodzinne)

Osoby niepełnosprawnew stopniu lekkim

bez względu na przyczynę

Zespół ds. Orzekania       o Niepełnosprawności

brak ulgi

nie dotyczy

Inwalidzi III grupy

bez względu na przyczynę

ZUS

50%

legitymacja rencisty (nie dotyczy osób otrzymujących renty rodzinne)

 

Dzieci i młodzież z niepełno-sprawnością

do 24 roku życia

 

bez względu na przyczynę

- szkoła,

- lub Zespół ds.

 Orzekania

 o Niepełno-

 sprawności,

- lub placówka

 opiekuńczo –

 wychowawcza,

- lub  ośrodek

  rehabilitacyjno

  -wychowawczy,

 ośrodek terapii

  lub opieki

  zdrowotnej

100%

- legitymacja szkolna lub przedszkolna dziecka niepełnosprawnego,

- lub ważne orzeczenie

- lub ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia;

- lub imienne  zaświadczenie wydane  przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki (lub odwrotnie), która wystawiła zaświadczenie, w godzinach jej otwarcia określonych w zaświadczeniu

 

 

Pełna treść uchwały:

 

Zasady korzystania z ulg dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim:

 

alt

 

Uprawnienia do zwolnień i ulg zostały przygotowane po konsultacjach z następującymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Olsztynie:

  • Rada Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,
  • Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego w Olsztynie.