Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Lubelskiej z Cementową

W związku z koniecznością przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej i Cementowej oraz budową prawoskrętu z ul. Cementowej w ul. Lubelską w sobotę, 12 sierpnia, w godzinach porannych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna.

UWAGA! Wykonawca budowy ul. Towarowej informuje również, że w wyniku powyższych prac zmieni się relacja pierwszeństwa i podporządkowania dróg. Ciąg drogi krajowej nr 16 – ul. Lubelska i ul. Cementowa – będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu. Natomiast ul. Lubelska, w kierunku od skrzyżowania do Dworca Głównego, będzie ulicą podporządkowaną. Wyłączenie sygnalizacji świetlnej planowane jest od 12 do 20 sierpnia. Wykonawca zastrzega możliwość przedłużenia tego okresu. Oznakowana skrzyżowania i ustalone pierwszeństwo przejazdu w ciągu DK 16 obowiązuje do odwołania.

11 sierpień 2017
Poprawiono: 04 wrzesień 2017
Odsłony: 748