Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start drogi i mosty Komisja BRD
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 września 2016 06:20
Komisja BRD powołana przez Prezydenta Olsztyna jest zespołem inicjującym i opiniującym rozwiązania w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadania Komisji BRD:
1. Opiniowanie wniosków związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego składanych przez mieszkańców Olsztyna, organizacje społeczne, inne podmioty.
2. Opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji drogowych i innych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.
3. Opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu.
4. Opiniowanie wniosków dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny.
5. Opiniowanie wytycznych do projektowania i przygotowania przetargów na prace projektowe.
6. Bieżąca analiza zdarzeń drogowych.


OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z prawem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem) projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1. plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, zawierający lokalizację:
- istniejących znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- projektowanych znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- szerokość zajęcia pasa drogowego
- szerokość jaka pozostaje dla użytkowników drogi (pieszych i pojazdów)
- program tymczasowej sygnalizacji świetlnej (jeśli zmiana dotyczy także sygnalizacji)
3. opis techniczny, zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; opis zagrożeń lub utrudnień
4. zasady dokonywania zmian
5. termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu oraz przywrócenia starej
 
Plan sytuacyjny musi być CZYTELNY! Podkład mapowy nie może posiadać niepotrzebnych warstw, tj. poziomice, oznaczenia wysokościowe, przebieg nieistotnych dla projektu mediów. Tego typu informacje utrudniają poprawne odczytywanie projektu, co skutkować będzie jego nieuzgodnieniem.

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w 4 egzemplarzach.
 
Poprawiony: czwartek, 25 maja 2017 07:52