Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start
nowa taryfa biletowa Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Pliszka   
środa, 28 października 2015 08:39

 

CENY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1.07.2017 r.

 

Rodzaj biletu

Cena za bilet (zł)

I.                     Bilety jednorazowe (na okaziciela):

normalny

ulgowy

1

jednoliniowy

3,00

1,50

30-minutowy

3,00

1,50

3

45-minutowy

3,60

1,80

4

90-minutowy

4,80

2,40

II.                   Bilet wielokrotnego kasowania lub zarejestrowania (na okaziciela):

normaly

ulgowy

1

10-przejazdowe

29,00

14,50

III.                 Bilety okresowe jednokrotnego kasowania lub zarejestrowania (wieloprzejazdowe), na określone kolejne dni (na okaziciela)

normalny

ulgowy

1

24-godzinny

10,00

5,00

2

3-dobowy

20,00

10,00

IV.                Bilety okresowe miesięczne i 30-dniowe

normalny

ulgowy

1

miesięczny imienny

80,00

40,00

2

30 – dniowy imienny

80,00

40,00

3

miesięczny na okaziciela

130,00

65,00

4

30 – dniowy na okaziciela

130,00

65,00

5

miesięczny imienny dużej rodziny

-

120,00

 

Wszystkie bilety (z wyjątkiem miesięcznych imiennych dużej rodziny) ważne są na całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez ZDZiT w Olsztynie.

Obsługa autobusu prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych jednoliniowych w pojazdach, w których nie funkcjonuje sprzedaż biletów z automatu biletowego.

 

Opłata dodatkowa za:

1

przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu), przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu (nie dotyczy spersonalizowanej OKM) oraz przewóz rzeczy lub zwierząt wyłączonych z przewozu

300 zł

2

spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny

498 zł

3

ponoszone koszty czynności związanych z uznaniem reklamacji (opłata manipulacyjna)

12 zł

 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje, że wpłaty z tytułu opłat dodatkowych nałożone od dnia 01.06.2017 r. należy wpłacać na konto ZDZiT numer

86 1030 1218 0000 0000 9049 8004

ze wskazaniem czego wpłata dotyczy.

 

 

 

(Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXV/601/17 z dn. 26.04.2017 r. z późn. zm.)

 

Poprawiony: środa, 05 lipca 2017 13:14