Środa, 1 października 2014 Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
aktualne rozkłady
start transport publiczny taryfa & bilety bilet dużej rodziny
bilet dużej rodziny Drukuj Email
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 07:23

Bilet dużej rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Wydawany jest tylko rodzinom zamieszkałym w Olsztynie. Każda osoba dostaje oddzielny bilet. Aby się o niego ubiegać trzeba złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie wypełniony i podpisany wniosek. Można go pobrać
z naszej strony internetowej (poniżej) lub z Punktów Obsługi Klienta.

alt

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kopie dowodów tożsamości w przypadku rodziców (opiekunów prawnych)
  • Kopie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci w wieku szkolnym
  • Kopie aktów urodzenia (dzieci w wieku 4 – 6 lat)
  • W przypadku rodzin zastępczych kopię postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem o ustanowienie rodziny zastępczej
  • W przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka
  • Podpisane zdjęcia

 

Podczas składania wniosku trzeba pokazać oryginały wymienionych dokumentów.

Zamiast dokumentów wymienionych wyżej, status dużej rodziny może też potwierdzić MOPS - na wniosku,
lub na zaświadczeniu zawierającym imiona, nazwiska, oraz daty urodzenia członków rodziny.
Wniosek o wydanie biletu dużej rodziny rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

Wniosek do pobrania:

 

pobierz WNIOSEK.doc

otwórz WNIOSEK.pdf

Poprawiony: środa, 01 października 2014 06:34